Polska ustawa hazardowa trafi pod lupę Unii!

Kategoria: Wokół kasyn | 24 marca 2016

Na 20 kwietnia 2016 roku zostało zaplanowane posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zająć się przepisami znowelizowanej polskiej ustawy o grach hazardowych oraz kwestią ich zgodności z normami unijnymi. Rozprawa jest skutkiem pytania prejudycjalnego, które na mocy postanowienia z 24 kwietnia 2015 r. do Trybunału Sprawiedliwości UE skierował Sąd Okręgowy w Łodzi.

Pytanie zadane przez łódzki sąd dotyczy interpretacji art. 8 ustęp 1 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego w kontekście art. 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE będzie miało niebagatelny wpływ na przepisy polskiej ustawy hazardowej oraz ich interpretację w kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej. Na wyrok w tej sprawie czeka nie tylko Sąd Okręgowy w Łodzi, ale również Sąd Najwyższy, który tymczasowo wstrzymał się od podejmowania rozstrzygnięć w sprawie nowelizacji ustawy hazardowej.

Ten post ma 3 lata. Jeśli jest to bonus bez depozytu, to możliwe, że promocja jest już zakończona. Kliknij w link i sprawdź czy jest nadal dostępna.